Dnia 2 maja 2022 r. Kancelaria będzie zamknięta. W zamian za ten dzień Kancelaria będzie otwarta dnia 7 maja 2022 r. (sobota).

 

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

Kancelaria jest otwarta dla interesantów w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 10-15
  • w środy w godz. 8-17
  • w piątki w godz. 10-12

Z uwagi na prewencję dotyczą pandemii COVID – 19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Interesantów i Pracowników kancelarii komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka uprzejmie informuje, że z dniem 01 czerwca 2020 roku zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa Interesanta w kancelarii.

Prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

1. Pierwszeństwo obsługi zarezerwowane jest dla Pracowników Poczty Polskiej oraz Kurierów doręczających/odbierających korespondencję z/do kancelarii.

2. W sekretariacie jak i holu kancelarii z uwagi na metraż pomieszczeń bezwzględnie może znajdować się TYLKO 1 OSOBA w każdym z pomieszczeń.

3. Przeglądanie akt egzekucyjnych odbywa się tylko i wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu konkretnego terminu przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – w czasie przeglądania akt – nie będą przyjmowani inni Interesanci. Osoba przeglądająca akta zobowiązana jest zdezynfekować ręce oraz mieć nałożone rękawice ochronne.

4. Przy okienku obsługi Interesanta dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.

5. Interesant może przebywać w biurze Kancelarii Komornika wyłącznie w holu lub STREFIE OBSŁUGI INTERESANTÓW.

6. Szanując Państwa zdrowie oraz zdrowie i pracę Pracowników kancelarii komorniczej prosimy o korzystanie z bezpośredniej obsługi Interesanta w razie niezbędnej konieczności.