Dnia 23-12-2022 r. Kancelaria będzie otwarta dla interesantów w godzinach 12-14 (zamiast 10-12).

UWAGA! 

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia!

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak , jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.

 

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

Kancelaria jest otwarta dla interesantów w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 10-15
  • w środy w godz. 8-17
  • w piątki w godz. 10-12

Z uwagi na prewencję dotyczą pandemii COVID – 19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Interesantów i Pracowników kancelarii komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka uprzejmie informuje, że z dniem 01 czerwca 2020 roku zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa Interesanta w kancelarii.

Prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

1. Pierwszeństwo obsługi zarezerwowane jest dla Pracowników Poczty Polskiej oraz Kurierów doręczających/odbierających korespondencję z/do kancelarii.

2. W sekretariacie jak i holu kancelarii z uwagi na metraż pomieszczeń bezwzględnie może znajdować się TYLKO 1 OSOBA w każdym z pomieszczeń.

3. Przeglądanie akt egzekucyjnych odbywa się tylko i wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu konkretnego terminu przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – w czasie przeglądania akt – nie będą przyjmowani inni Interesanci. Osoba przeglądająca akta zobowiązana jest zdezynfekować ręce oraz mieć nałożone rękawice ochronne.

4. Przy okienku obsługi Interesanta dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.

5. Interesant może przebywać w biurze Kancelarii Komornika wyłącznie w holu lub STREFIE OBSŁUGI INTERESANTÓW.

6. Szanując Państwa zdrowie oraz zdrowie i pracę Pracowników kancelarii komorniczej prosimy o korzystanie z bezpośredniej obsługi Interesanta w razie niezbędnej konieczności.