Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23 września 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 42, w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze… Read More OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
Data licytacji: 2019-09-23
Cena wywołania: 156 000,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 69937

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 4 września 2019 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-227 Szczecin, ul.Kaszubska 42, w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej nieruchomość miejską,… Read More OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 69937
Data licytacji: 2019-09-04
Cena wywołania: 382 500,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 124938

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04 września 2019r. o godz.09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-227 Szczecin, ul.Kaszubska 42, w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się… Read More OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 124938
Data licytacji: 2019-09-04
Cena wywołania: 250 500,00 zł