STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 85438

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 93,20mkw., z którym związany jest udział 86/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 64041. Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Dorota Nowosad, a Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niego księgę  wieczystą o numerze KW 85438   [NKW: SZ1S/00085438/0]

Położenie nieruchomości: 70-337 Szczecin, ul. Legionów Dąbrowskiego 18/9

Suma oszacowania wynosi 242 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     181 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 18-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 142917

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ DŁUŻNIKÓW W UDZIAŁACH

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2017r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużników w udziałach: Roman Dąbrowski w wysokości 3/4 niewydzielonej części nieruchomości oraz Kaja Kobylska w wysokości 1/4 niewydzielonej części nieruchomości.

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 33,84mkw., związany jest z nim udział 10/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 61506, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 142917   [NKW: SZ1S/00142917/0]

Położenie nieruchomości: 70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 3/44 

Suma oszacowania udziału Romana Dąbrowskiego (3/4 części nieruchomości) wynosi 84 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  63 562,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 475,00zł. 

Suma oszacowania udziału Kai Kobylskiej (1/4 części nieruchomości) wynosi 28 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  21 187,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 825,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 18-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>