STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego PKO BP S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745
E-mail: szczecin.karwecka@komornik.pl
__________________________________________________________________________________________

UWAGA! Od lipca zmiana godzin otwarcia Kancelarii.

Godziny urzędowania
poniedziałek 10.00-15.00
wtorek 10.00-15.00
środa 8.00-17.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-12.00

Dyżur komornika środa godzina: 12.00-16.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

stanowiącej własność dłużników w udziałach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

w udziałach przysługujących: Tomaszowi Kurkowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Mariuszowi Kurkowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości. 

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 37,30 m.kw  

Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta a jest on wpisany  w  rejestrze  lokali  własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem  132071 (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul.Niemcewicza 26).

Położenie: 71-521 Szczecin, ul. Kadłubka Wincentego 31/71

Suma oszacowania udziału Tomasza Kurka wynosi 72 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     54 525,00zł.

Suma oszacowania udziału Mariusza Kurka wynosi 72 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      54 525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 270,00zł. od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 144575

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 49,27 m.kw. (pow. uż.lokalu to 47,27 m.kw.), z którym związany jest udział 79/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW 82358, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 144575   [NKW: SZ1S/00144575/4]

Lokal należy do dłużników: Wioleta Urban oraz Jacek Urban na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 22/16

Suma oszacowania wynosi 171 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     128 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>