STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 76052

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja  1/6 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 38,16mkw., z którym związany jest udział 44/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 62377, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 76052   [NKW: SZ1S/00076052/4]

Udział 1/6 części lokalu należy  do dłużnika: Waldemar Hinc

Położenie nieruchomości: 70-534 Szczecin, ul. Sołtysia 1/4

Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     16 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2016r. o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2., z którym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

Faktycznie w lokalu znajdują się cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, w tym najmniejszy pokój tzw. "służbówka".

Lokal należy  do dłużnika: Sławomir Machynia

Położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     127 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>