STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego PKO BP S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745
E-mail: szczecin.karwecka@komornik.pl
__________________________________________________________________________________________

UWAGA! Od lipca zmiana godzin otwarcia Kancelarii.

Godziny urzędowania
poniedziałek 10.00-15.00
wtorek 10.00-15.00
środa 8.00-17.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-12.00

Dyżur komornika środa godzina: 12.00-16.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 178062

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z wpisem w KW z jednego pokoju z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 61,34 m kw., z którym związany jest udział 47/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00088611/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 178062  [NKW SZ1S/00178062/2]

Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju.

Położenie nieruchomości: 70-354 Szczecin, ul.Ks. Piotra Ściegiennego 27/17

Lokal należy  do dłużnika: Maciej Jastrzębski

Suma oszacowania wynosi 365 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     273 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 95842

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2017r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się zgodnie z wpisem w KW z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 107,60mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa STUDENT w Szczecinie (Adres spółdzielni:  71-531 Szczecin, ul. Boguchwały 3), dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 95842  [NKW: SZ1S/00095842/8]

Faktycznie lokal jest dwupoziomowy i składa się z: I poziom - hol wejściowy, salon otwarty na kuchnię oraz łazienka. Z poziomu I na antresolę lokalu stanowiącą poziom drugi lokalu prowadzą schody ażurowe. II poziom - hol otwarty na pokój i pomieszczenie sypialni, wydzielone drzwiami przesuwnymi.

Położenie nieruchomości: 71-531 Szczecin, ul. Nieduża 8/10

Lokal stanowi własność dłużnika: Angelika Kapustka (obecnie Jurgowiak)

Lokal nie jest zamieszkały, komornik dysponuje kluczami. Termin oglądania wyznaczono na dzień 24-05-2017 r. w godz. 16:30-17:00.

Suma oszacowania wynosi 362 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     241 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>