STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 146930

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2017r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica nr4-1), o łącznej powierzchni 41,85mkw. (pow.lokalu to 36,07 m.kw., pow.piwnicy 5,78 m.kw), z którym związany jest udział 282/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 139070, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 146930   [NKW: SZ1S/00146930/5]

Lokal należy do dłużnika: Janina Hawryszko

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 19/4

Suma oszacowania wynosi 132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     88 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 24-01-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 157337

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, skrytki, o łącznej powierzchni 105,46mkw., z którym związany jest udział 110/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00027891/9, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 157337   [NKW: SZ1S/00157337/8]

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym, gdyż w wyniku dokonanych oględzin biegły ustalił, że lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Jerzy Mróz oraz Małgorzata Mróz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-430 Szczecin, ul. Śląska 49/9

Suma oszacowania wynosi 363 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     242 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 380,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-02-2017 r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>